Ynglŷn â SEWTAPS

Mae SEWTAPS yn dwyn ynghyd arbenigedd cyflenwyr gwasanaethau technegol a phroffesiynol sydd wedi'u cymhwyso ymlaen llaw, sy’n brofiadol ac sy'n benodol i'r sector.

Darllen mwy

In excess of £60 million delivered off previous frameworks

Adnoddau

Pa gymorth sydd ei angen arnoch fel cyflenwr neu brynwr?

Darllen mwy

Profiad

Darllen astudiaethau achos am brosiectau gwasanaethau technegol a phroffesiynol yn y gorffennol.

Darllen mwy

Lotiau

Nifer gynyddol o gyflenwyr i annog busnesau bach a chanolig

Darllen mwy

Other useful frameworks

Darllen mwy

Cynaliadwyedd

Cadw'r fframwaith yn rhagweithiol ac wedi'i ddiogelu at y dyfodol

Darllen mwy

Cysylltu  Ni

Canllawiau defnyddwyr

Lawrlwytho

Ffurflen Ymholiad

Cliciwch yma