Sicrhau rhagoriaeth mewn caffael

Sefydlwyd fframwaith SEWTAPS ar y 19 Ebrill 2021 i fireinio a symleiddio prosesau caffael gan ganolbwyntio'n benodol ar wasanaethau technegol a phroffesiynol. Mae'r fframwaith hwn yn disodli Fframweithiau'r gwasanaeth caffael Cenedlaethol isod, a ddaeth i ben ar 31 Mai 2021:

  1. Ymgynghoriaeth adeiladu Seilwaith ac ystadau cam 2 (NPS-PS-0027-15)
  2. Ymgynghoriaeth adeiladu a chyfleusterau cam 3 gwasanaethau ychwanegol (NPS-PS-0028-15)

Roedd gan y fframweithiau uchod ddyfarniadau prosiect dros 60 miliwn. Mae SEWTAPS yn gobeithio adeiladu ar y sylfeini hyn a'i wneud yn fframwaith dewis ar gyfer gwasanaethau technegol a phroffesiynol.


Astudiaethau achos prosiect yn y gorffennol

Ychwanegir astudiaethau achos yn ystod y misoedd nesaf