Prynwyr

Gall pob Awdurdod Contractio ledled holl ranbarthau gweinyddol y DU ddefnyddio’r Fframwaith hwn (fel y'u diffinnir gan Reoliadau Contractau Cyhoeddus 2015) gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

  • Adrannau'r Llywodraeth a'u Hasiantaethau,
  • Cyrff Cyhoeddus Anadrannol, Llywodraeth Ganolog,
  • Cyrff GIG,
  • Awdurdodau Lleol,
  • Gwasanaethau Brys,
  • Gwasanaethau Brys Gwylwyr y Glannau,
  • Sefydliadau Addysgol,
  • Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig
  • Elusennau Cofrestredig sydd angen prynu'r gwasanaethau uchod.

Hysbysiad contract OJEU ar gyfer y fframwaith hwn yw 2020 / S 230-568423 a gweler y ddolen (Services - 568423-2020 - TED Tenders Electronic Daily (europa.eu) )

Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth!