Cwestiynau Cyffredin

Rydym wedi llunio'r cwestiynau cyffredin canlynol:


Fframweithiau Defnyddiol Eraill

Goruchwylydd Safle Dynodedig Ymgynghoriaeth Eiddo

Cynnig llwybr i gwsmeriaid gael mynediad at gyflenwyr a gymeradwywyd ymlaen llaw ar gyfer darparu Ymgynghoriaeth Dylunio Eiddo, Rheoli Prosiectau, Ymgynghoriaeth Costau ynghyd â gwasanaethau proffesiynol nad ydynt yn dod o dan Fframwaith SEWTAPS.

FframwaithYmgynghori@Caerdydd.gov.uk
Fframwaith Adeiladu Cydweithredol De-ddwyrain a Chanolbarth Cymru (SEWSCAP):

Mae SEWSCAP yn dwyn ynghyd arbenigedd contractwyr bach, canolig a mawr profiadol sydd wedi'u cymhwyso ymlaen llaw i ddarparu gwahanol waith adeiladu mewn ysgolion / adeiladau cyhoeddus, yn ogystal ag atebion modiwlaidd a symudol, sy’n werth dros £250k i £100m.

www.sewscap.co.uk

sewscap@caerdydd.gov.uk
Fframwaith Priffyrdd a Pheirianneg Sifil De-ddwyrain a Chanolbarth Cymru (SEWH)

Mae SEWH yn dwyn ynghyd arbenigedd contractwyr bach, canolig a mawr profiadol sydd wedi'u cymhwyso ymlaen llaw i ddarparu gwahanol waith adeiladu peirianneg sifil a phriffyrdd, gan gynnwys gwaith cynnal a chadw, arwyneb a gwaith prosiect, gyda gwerthoedd hyd at £10m.

www.sewh.co.uk

sewpriffyrdd@caerdydd.gov.uk

Cytundeb mynediad


Canllawiau Defnyddwyr


Contract Notices